2023


MEN SINGLE
1.MUTOU KEIJI vs NAITOU TETSUYA (2.21 TOKYO DOME)5 point
2.NAKAMURA SHINSUKE vs GREAT MUTA (1.1 JAPAN BUDOU ARENA)4 point
3.NAITOU TETSUYA vs WILL OSPREAY (8.12 RYOUGOKU SUMO ARENA)3 point
4.WILL OSPREAY vs KENY OMEGA (1.4 TOKYO DOME)2 point
5.NAITOU TETSUYA vs OKADA KAZUCHIKA (8.13 RYOUGOKU SUMO ARENA)1 point

WOMEN SINGLE
1.HASHIMOTO CHIHIRO vs NATSUPOI (7.16 KOURAKUEN HALL)5 point
2.ANOU SAORI vs NATSUPOI (7.2 YOKOHAMA BUDOU ARENA)4 point
3.NAKANO TAM vs GIULIA (4.23 YOKOHAMA ARENA)3 point
4.NATSUPOI vs HIMEKA (3.10 KOURAKUEN HALL)2 point
5.AONO MIKU vs ASAHI (10.16 KOURAKUEN HALL)1 point

MEN TAG
1.SUGIURA TAKASHI
KOJIMA SATOSHI
vs MARUFUJI NAOMICHI
KENTA
(1.1 JAPAN BUDOU ARENA)5 point
2.NAKAJIMA KATSUHIKO
OMORI HOKUTO
vs MIYAHARA KENTA
AOYAGI YUMA
(12.6 KOURAKUEN HALL)4 point
3.MIYAHARA KENTO
NOMURA TAKUYA
vs SUWAMA
KONO
(1.2 KOURAKUEN HALL)3 point
4.MIYAHARA KENTO
AOYAGI YUMA
vs KENOU
SOYA MANABU
(6.15 KOURAKUEN HALL)2 point
5.SUWAMA
SUZUKI HIDEKI
vs ISHIKAWA SYUJI
AYABE REN
(12.6 KOURAKUEN HALL)1 point

WOMEN TAG
1.HIMEKA
TAKASE MIYUKI
vs NATSUPOI
SEKIGUCHI KAKERU
(4.2 KOURAKUEN HALL)5 point
2.Sareee
ANOU SAORI
vs IWATA MIKA
TAKASE MIYUKI
(7.16 KOURAKUEN HALL)4 point
3.NATSUPOI
ANOU SAORI
vs SHIRAKAWA MINA
MARAIYA MEI
(8.13 KOURAKUEN HALL)3 point
4.NOA HIKARI
KAKUTA NAO
vs MAX THE INPEIRER
HARAJYUKU POMU
(5.3 KOURAKUEN HALL)2 point
5.GOTO CHIKA
KOUKI
vs IWAI ANKA
REN
(10.15 KOURAKUEN HALL)1 point