Name:Ono Masaharu Born:1965.3.13 Tokyo,Japan 178cm 70kg
favorite wrestler:Antonio Inoki,Nakamura Shinsuke,Aikawa Yuzuki,Maki Natsumi

Name:Endou Touru Born:1966.11.27 ?cm ?kg
favorite wrestler:Kawada Toshiaki,Toyota Manami

Name:Doi Masaru Born:1964.2.16 Tokyo,Japan ?cm ?kg
favorite wrestler:Fujita Kazuyuki,Kandori Shinobu

Name:Kikuchi Daiki Born:1963.5.28 Nagasaki,Japan 178cm 80kg
favorite wrestler:Oonita Atsushi,Nakai Rin

Name:Yashiro Katsumi Born:1965.11.20 Chiba,Japan 174cm 60kg
favorite wrestler:Kawada Toshiaki,Toyota Manami

Name:Yamamoto Eisuke Born:1965.2.5 Kanagawa,Japan 169cm 58kg
favorite wrestler:Super Delfin,Yukihi Maya

Name:Kishihara Yuuji Born:? Fukuoka,Japan 169cm 58kg
favorite wrestler:Jyuushin Thunder Liger,Noumi Kayo,Ikeda Youko

Name: Kazeno Saburou:1969.2.19 Saitama,Japan 163cm 56kg
favorite wrestler:Misawa Mitsuharu,Gran Naniwa

Name: Satou You Born:1967.7.30 Kanagawa,Japan 175cm 60kg
favorite wrestler:Sakuraba Kazushi,Ensen Inoue,Satou Rumina,

Name:Anan Hiroyuki Born:1970.2.1 Osaka,Japan 175cm 75kg
favorite wrestler:Antonio Inoki,The Rock

Name:Wada Kurato Born:1969.10.9 California,USA 172cm 62kg
favorite wrestler:Cyouno Masahiro,Fukuoka Hikari

Name:Hayashi Yuuji Born:1972.5.25 Saitama,Japan 178cm 68kg
favorite wrestler:Hayabusa,Nakanishi Momoe

TWC U.S.A.

Name: Quentin Redd
Born: 1973.6.2 Baltimore, Maryland USA
Favorite Wrestlers: Kyoko Inoue, Bull Nakano, Vader, Great Muta, DDP