WOMEN 20231. NARSUPOI (STARDOM)
10 point

2. NOA HIKARI (TJPW)
9 point

3. NAKANO TAM (STARDOM)
8 point

4.ANOU SAORI (FREE)
7 point

5. AONO MIKU (AWG)
6 point

6. GOTO CHIKA (AWG)
5 point

7. KAKUTA NAO (TJPW)
4 point

8. MANASE YUNA (GANPRO)
3 point

9. TAKASE MIYUKI (FREE)
2 point

10. HONMA TAE (FREE)
1 point